English Camp (Super Fun English Camp)

 School English Camp คลิกเพื่อดูผลงาน

          แคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนในทุกๆด้าน นำเสนอผ่านกิจกรรมและเกมส์ความรู้ที่สนุกสนาน แปลกใหม่ โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับสาขาวิชาอื่นๆ  สามารถจัดสรรได้ทุกหัวข้อที่ต้องการ มีทั้งแบบ One Day Camp และ Overnight Camp ทั้งในและนอกสถานที่

   ระดับชั้นที่ให้บริการ

 • แคมป์สำหรับระดับประถมศึกษา
 • แคมป์สำหรับระดับมัธยมศึกษา
 • แคมป์สำหรับโรงเรียนสายอาชีพ

 ผลงาน : School English Day Camp 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ 

ผลงาน : กิจกรรม Overnight School English Camp
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ที่จัดให้กับโรงเรียนต่างๆ นอกสถานที่ เช่น ชะอำ ระยอง สระบุรี

 

 

 

ตัวอย่างลูกค้าที่ผ่านมา

 • โรงเรียนมหรรณพาราม ตลิ่งชัน
 • โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
 • โรงเรียนรัตนโกสินสมโภช บางขุนเทียน
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี
 • โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
 • โรงเรียนสารพัดช่างราชบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • โรงเรียนจอมพระประชาสันต์ สุรินทร์
 • โรงเรียนวังไกลกังวล เพชรบุรี
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา
 • โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
 • โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
 • โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
 • โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
 • ฯลฯ

 

 O-NET English Camp (A Preparation for O-Net Examination) คลิกเพื่อดูผลงาน

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับทุกระดับชั้น สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

ผลงาน : O-NET English Camp  โรงเรียนพิบูลเวศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด สนับสนุนการจัดแคมป์ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  O-NET รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนพิบูลเวศน์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2560

 

ผลงาน : O-NET English Camp  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด จัดแคมป์ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET  สำหรับน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 800 คน จากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

 

 Kids Camp ( 6-12 years Old) คลิกเพื่อดูผลงาน

 1. Weekend Camp (One Day Camp) คลิกเพื่อดูผลงาน

              แคมป์ภาษาอังกฤษ ในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ที่จัดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนใหม่ๆ ที่ได้เจอ สร้างแรงบันดาลใจและสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง

ตัวอย่างสถานที่จัดกิจกรรมที่ผ่านมา

 • Bangkok Sea Life
 • Siam Serpentarium
 • Farm de Lek
 • นาครูธานี
 • ไร่ปลูกรัก
 • Science Museum
 • Mini Murrah Farm
 • ฟาร์มหมอปอ
 • เมืองมัลลิกา
 • เมืองโบราณ

 

 2. Overnight / Holidays Camp (2-7 Days)

              แคมป์ภาษาอังกฤษแบบค้างคืนช่วงวันหยุดของน้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความปลอดภัยสูง ด้วยการดูแลจากบุคลากรเจ้าของภาษา (Native Speaker) และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษและดูแลเด็กได้เป็นอย่างดีเพื่อเน้นการสร้างทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ใหม่ๆนอกห้องเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้น้องๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมในการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้

 

 Camp For Adults คลิกเพื่อดูผลงาน

                โปรแกรมแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ นำเสนอโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่

 • แคมป์สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 • แคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร บริษัทต่างๆ

 

 Camp for Organizations คลิกเพื่อดูผลงาน

               นำเสนอโปรแกรมแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่

 •  กิจกรรมสำหรับบุตรหลานพนักงาน
 •  กิจกรรม CRS สำหรับชุมชน
 •  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ

     กิจกรรม CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร)

                หลายปีที่ผ่านมา บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด มีโอกาสได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนและขาดโอกาส
พัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ  โดยตอบสนองนโยบายการคืนกำไรสู่สังคมของแต่ละองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทุกงานประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

     Overseas Educational Tour

                 ให้บริการจัดทัวร์ เดินทางท่องเที่ยว โครงการแลกเปลี่ยนหรือดูงานโรงเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน อาทิ ประเทศพม่า เวียดนาม สิงคโปร์
มาเลเซีย ฮ่องกง เป็นต้น  ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพ

 

 


26 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 3397 ครั้ง

Engine by shopup.com