Educational-Related Activity

     Educational-Related Activity คลิกเพื่อดูผลงาน

 

       ให้บริการจัดงานสัมมนา อบรมเชิงวิชาการ อบรมด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้ทุกองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ อีกทั้งบุคลากรของท่านจะได้รับประโยชน์ การบริการสูงสุด และสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้จริง

 

 


26 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 2015 ครั้ง

Engine by shopup.com