Educational-Related Activity

หมวดหมู่: HOME

 Educational-Related Activity คลิกเพื่อดูผลงาน

 

             ให้บริการจัดงานสัมมนา อบรมเชิงวิชาการ อบรมด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้ทุกองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ อีกทั้งบุคลากรของท่านจะได้รับประโยชน์ การบริการสูงสุด และสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้จริง

 

 

26 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 2921 ครั้ง

Engine by shopup.com